(16-5-2018) Giá hai sàn cà phê giảm

Hai sàn cà phê tiếp tục giảm, theo các yếu tố kinh tế vĩ mô (chỉ số USDX mạnh hơn và đồng nội tệ Brazil BRL yếu), nhưng quan trọng hơn là theo kỹ thuật.