(23-5-2018) Cà phê New York mạnh nhưng London yếu, sao thế?

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London             

1790-5 (1799-1779)                         1773-4 (1779-1761)

New York:                  

120.85+0.65 (121.45-119.55)           123.15+0.70 (123.65-121.80)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R là 39.83 cts/lb (+)  – USDX 93.57 (-)    – BRLUSD 3.64 (+)

Dù hoạt động chỉnh giá sau một ngày tăng mạnh, London vẫn giao dịch ở đoạn giá cao của ngày hôm trước.

Tuy nhiên, dù New York dương nhiều đoạn trong ngày, London vẫn không vượt khỏi mức 1800. Thật ra, 1800 chỉ là mức tâm lý, mức quan trọng hơn cho đợt này nằm tại 1815, mức cao cũ rồi mới 1835/1845.

Có khi đợt dao động mạnh ngày thứ Hai còn có ý nghĩa để tạo vắt giá tháng 7 so với tháng 9. Hôm qua đã giao dịch cách biệt 20$ để đóng cửa 17$.

Trên sàn New York, tâm lý sợ sương giá vẫn còn tuy có giảm. Nếu không giảm, thì các nút quan trọng hôm qua đã bị vượt như 123.65 (tháng 9) và (121.50 tháng 7).

Bây giờ đặt câu hỏi tại sao London âm mà New York dương? Nói thẳng là do giới đầu cơ trên sàn NY đã bán khống nhiều. Nếu không mua lại, lỡ có chuyện sương giá thật xảy ra, thì lỗ “chỏng vó”. Hôm qua New York cũng có lúc âm -0.65 cts/lb nhưng rồi lại được kéo lên do yếu tố lo ngại tin bất ngờ ấy. Giả sử như khi họ mua bù được 15-20.000 lô bấy giờ có thể họ quản lý được và thị trường đi có thể sẽ theo cách bình thường, tức đi xuống.

Phạm Kỳ Anh

Hits: 348