(22-5-2018) Brazil trở lạnh, sàn cà phê thành nóng

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London             

1795+33 (1799-1758)                      1777+29 (1780-1745)

New York:                  

120.20+2.20 (120.60-117.85)           122.45+2.20 (122.80-120.20)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R là 38.78 cts/lb (+)  – USDX 93.59 (+)    – BRLUSD 3.68 (-)

Đầu cơ trên 2 sàn cà phê ngắt đà bán ra khi có một luồng khi lạnh về báo hiệu mùa đông Brazil bắt đầu. Tuy không gây rét đậm rét hại, các quỹ đầu cơ buộc tháo bớt dư bán để giữ vị thế kinh doanh của mình an toàn hơn.

Vị thế kinh doanh 2 sàn đều dư bán, NY gần 42.000 lô và London trên 10.000 lô, khi các quỹ đầu cơ sợ tin thời tiết mà mua vội vào, giá đã tăng rất tốt để đóng cửa đều dương mạnh.

Đồng BRL cũng mạnh đôi chút giúp giá arabica vững thêm. Tỷ giá BRLUSD cuối tuần trước có lúc 1 USD ăn 3,77+ BRL nhưng hôm qua chỉ còn 3.68 BRL.

Trên sàn London, tranh thủ tăng mạnh. Như vậy đây lại cho ta thấy một dấu hiệu nữa là khi London về khu vực 1720 lại dội lên.

Khi vào mùa sương giá, tưởng cũng cần nhắc lại sản lượng của một số nước để bạn đọc tự mình có cơ sở cân đối đôi chút giữa giá của thời tiết và giá của cung-cầu:

Tuần trước CONAB (Brazil) cho rằng sản lượng niên vụ này của Brazil arabia 44,3 triệu bao, robusta 13,7 triệu bao. Nhưng Tổng cục Thống kê Brazil thì cho r8a2ng sản lượng cà phê Brazil nhỏ hơn, chừng 42,2 triệu bao arabica và 13,1 triệu bao robusta. Con số báo nhiêu cũng được, nhưng to hơn số sản lượng năm ngoái.

Mặt khác USDA cũng ước sản lượng vụ hiện hành của Peru 4,3 triệu bao, tăng 5% so với ước đoán trước. El Salvador 0,692 triệu bao so với 0,64 triệu bao. Guatemala 3,345 triệu bao (như vụ trước), Colombia 14,5 triệu bao so với 14,2 triệu, Mexico 4,5 triệu, tăng 0,5 triệu, Ấn độ 5,5 triệu, tăng 80.000 bao và USDA nói về Brazil là 60,2 triệu bao gồm 44,5 triệu arabica và 15,7 triệu robusta, so với năm trước là 38,5 triệu và 12,4 triệu.

Như vậy, giá tăng phiên hôm qua không xuất phát từ yếu tố cung-cầu mà do các quỹ đầu cơ bán hàng giấy nhiều, nay sợ tin sương giá mà mua lại chứ không lỡ giá tăng (dù tin giả hay thật chưa biết) sẽ làm họ lỗ.

Phạm Kỳ Anh

Hits: 620