10/11/2018 Vị thế kinh doanh của đầu cơ tiếp tục giảm

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 6/11/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm lượng dư bán bằng cách mua thoát 5009 lô để còn 39372 lô. Kỷ lục của NY là 113.412 lô.

Lượng dư bán trên sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng giảm với mua bù 1206 lô để còn 3580 lô dư bán.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 232

quang cao