(27-8-18) Cảm nhận thị trường: Giá New York có đáy chưa?

Trang thitruongcaphe.net trình làng mục mới “CẢM NHẬN THỊ TRƯỜNG”. Đây là mục kết hợp giữa kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ thuật và cảm giác tức thời của cá nhân trước phản ứng thị trường, không sử dụng cho đường dài.