(27-8-18) Cảm nhận thị trường: Giá New York có đáy chưa?

giacafe
Giá xuống...chạy!!!

Giá New York lập đáy chưa? Chưa, theo tôi chỉ mới giai đoạn thăm dò, nhưng có lẽ sẽ tìm đáy trong một ngày gần đây. Theo cảm nhận riêng tư, cú tăng mạnh ngày thứ Sáu 24/08 chỉ là phản ứng nhanh cho tình trạng dư bán lớn và bán quá mức trên sàn NY. Sức rướn cho đợt này nếu tính theo kỹ thuật thuần tuý sẽ thăm vùng 110 rồi quay đầu. Nhưng nếu như có lúc nào đó về 102.25/102.35, đó là dấu hiệu một thị trường arabica New York yếu trở lại, về vùng 100 cts/lb chăng?

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 253