(28-8-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán NY lại tăng kỷ lục mới

thitruongcaphe.net

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 20-8-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục lượng dư bán thêm 5.572 lô đạt kỷ lục mới 106.105 từ 100.533 lô tuần trước đó. Như vậy, NY lại phá kỷ lục dư bán cũ lập tuần trước là 100.533.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng 596 lô dư bán, nay lên còn 32.229 so với tuần trước đó là 31.633 lô.

Kết hợp với hoạt động thị trường, rất có thể đầu cơ cần chỉnh (mua bù) một ít trước khi quay về bán tiếp.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 285