6/2/2019 Giá robusta rớt mạnh

Diễn biến hôm trước

London

1535-21(1564-1533)              1557-21(1584-1555)

New York:

104.85-0.75(106.20-104.25)  107.95-0.70(109.25-107.30)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 35.24 vs 35.02 cts/lb (+)- USDX 96.06 (+)  – BRLUSD 3.67 (0).

Do mua bán giá cách biệt, LDN nhường NY. Hai sàn đều giảm giá nhưng LDN xem ra yếu hơn.

Giá arabica rớt nhưng không mạnh như robusta do đồng nội tệ BRL vững.

Giá cà phê trên 2 sàn kỳ hạn còn phức tạp khi mua bán dựa trên các yếu tố tiền tệ và…Brazil đang đợi mưa (thời tiết).

Nguyễn Quang Bình

Hits: 125

quang cao