6/2/2019 Giá robusta rớt mạnh

quang cao
thị trường cà phê

Diễn biến hôm trước

London

1535-21(1564-1533)              1557-21(1584-1555)

New York:

104.85-0.75(106.20-104.25)  107.95-0.70(109.25-107.30)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 35.24 vs 35.02 cts/lb (+)- USDX 96.06 (+)  – BRLUSD 3.67 (0).

Do mua bán giá cách biệt, LDN nhường NY. Hai sàn đều giảm giá nhưng LDN xem ra yếu hơn.

Giá arabica rớt nhưng không mạnh như robusta do đồng nội tệ BRL vững.

Giá cà phê trên 2 sàn kỳ hạn còn phức tạp khi mua bán dựa trên các yếu tố tiền tệ và…Brazil đang đợi mưa (thời tiết).

Nguyễn Quang Bình

(Visited 99 times, 1 visits today)
quang cao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*