(27-8-2018) Lịch nghỉ của các sàn kỳ hạn

thitruongcaphe.net

Hôm nay, 27-8-2018, sàn kỳ hạn robusta London nghỉ. Các ngân hàng kiểm sổ trước khi vào mùa kinh doanh mới.

TTCP.NET

Hits: 110