(27-8-2018) Dự báo giá tuần từ 27-31/08/18 theo kỹ thuật. 

Ngày 24/08 đúng là ngày thử thách cho giá cà phê robusta khi tháng 09/2018 có lúc chạm 1605 Usd/tấn, phá mức hỗ trợ quan trọng 1610 đã giữ được từ lâu.

Đồng thời, giá tháng 11/2018, nay là tháng giao dịch chính, chạm 1525, cũng là mức sâu nhất của niên vụ.

Đóng cửa tại 1541, London tỏ ra yếu về kỹ thuật vì mất khu vực hỗ trợ quan trọng 1544-1549, mức 1549 cũng chính là mức bình quân động (BQĐ) 5 ngày.

Đường lên 1600 và vùng tiệm cận vẫn còn rất xa, phải qua chặng đường dài 60 Usd nữa.

Tuy nhiên, giá London chưa phải bế tắc khi cấu trúc vắt, giá tháng giao hàng gần cao hơn tháng sau, tháng 09/18 cao hơn tháng 11/18 đến 79 Usd và tháng 11/18 cũng cao hơn tháng 01/19 được 9 Usd. Nếu nói còn đường tăng hay không, thì đây chính là nguồn hy vọng giá tăng cho sàn kỳ hạn London.

Như đã nói, đứng ở mức này (1541) là tiêu cực nhưng nếu có lúc nào vượt khỏi 1608, đó là điểm hóa giải để London tìm hướng tăng. Còn bao lâu quanh quẩn khu vực 1540, giá vẫn còn nguy cơ mất mốc 1500 để xuống sâu hơn (xem hình trên).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 220

quang cao