(24-8-2018) Khối lượng dư bán trên London nhiều nhưng vẫn bị áp lực. Vì sao?

Diễn biến hôm trước

London

1614-23 (1645-1612)     1531-17 (1558-1529)

New York:                  

101.15+0.60 (103.00-100.20) 104.80+0.55 (106.25-103.65)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 32.07 cts/lb (+)  – USDX 95.67 (+)    – BRLUSD 4.11 (-)

-NY hết quyền chốt giá cho dư mua tháng 09/18.

-LDN: nhiều nhà môi giới yêu cầu chốt dư mua tháng 09/18 vì hết hạn ngày hôm nay 24/08. Ngày thông báo giao hàng 28/08/18.

-Chỉ số USD tăng, đồng BRL giảm, giá cách biệt 2 sàn giãn ra.

-Hôm nay, áp lực chốt giá tháng 09/18 LDN vẫn có thể ảnh hưởng xấu đến giá sàn này.

Dù có nhiều người nhận định do lượng dư bán trên sàn nhiều, áp lực bán sẽ giảm. Nhưng điều đó không xảy ra. Vì sao? Người chơi hàng giấy không chốt, trên sàn London vẫn kéo người làm hàng thực giao cơ sở tháng 09 ra chốt vì giá tháng 09 đang vắt cao hơn tháng 11 rất xa với +83$ (giữa 1614 và 1531).

PKA

Hits: 465