Tin cà phê

Dự báo tuần từ 13-17/05/2019: Yếu tố kỹ thuật thuận lợi nhưng còn phụ thuộc nhiều vào các tác động từ bên ngoài.

Dựa trên những giả định sàn cà phê đang được các quỹ đầu tư tài chính sử dụng làm nơi trú ẩn, nếu như trong tuần này căng thẳng thương mại Mỹ-TQ vẫn chưa được giải quyết và giá cổ phiếu Mỹ giảm, 2 sàn cà phê có thể vẫn được hưởng lợi do nguồn vốn được đưa về. […]