3/3/2019 Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ trên 2 sàn cà phê

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần kết sổ ngày 26/2/19 , vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York ở vị thế dư bán với 68.971 lô tăng 7186 lô. Kỷ lục lượng dư bán trên sàn NY là 113.412 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London đến 26/2/19 cũng ở vị thế dư bán với 25.111 lô so với 24.625 lô tăng 486 lô.

PKA

Hits: 362

quang cao