Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 22-27/07/2019: Giá khó tăng cao do áp lực bán xuất khẩu bắt đầu mạnh

Mỗi tuần một nhận định về thị trường cà phê trong và ngoài nước của NGUYỄN QUANG BÌNH trên trang của TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ -XÃ HỘI QUỐC GIA – BỘ KH&ĐT. […]

No Picture
Tin cà phê

24/7/19 Giá cà phê lao đao

Hai phiên đầu tuần, cứ cuối phiên là về vùng đáy! Mất vùng 1374/1372, LDN trở nên tiêu cực…Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH – ảnh Internet (cà phê Indonesia) […]