30/7/19 Giá kỳ hạn robusta đảo chiều tăng mạnh

London tháng 9 và 11/19

1371+27(1373-1321)   1397+24(1399-1348)        

New York tháng 9 và 12/19

101.15+1.4(102.45-99.75) – 104.75+1.35(106.5-102.3)

-Giá cách biệt A vs R: tháng 9 vs 9: 38,96 vs 39,05.

-Vị thế kinh doanh hai sàn tăng lượng dư bán 16/7/19: LDN -30055 vs 27179 //  NY  dư bán -27179.

-LDN đảo hướng, NY phục hồi nhưng không thực sự đảo hướng giống LDN.

-Thị trường lo ngại sương muối (cớ cho đầu cơ mua bù).

-Có thể sức bán từ Brazil trên LDN tái xuất hiện khi về 1400 do giá cách biệt giữa A với R không có lợi cho LDN.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 432

quang cao