25/7/19 Giá kỳ hạn xuống chạm mức thấp cách nay hơn 1 tháng

thitruongcaphe.net

25/7/19 Giá kỳ hạn xuống chạm mức thấp cách nay hơn 1 tháng

  • London tháng 9 và 11/19

1360-9(1375-1355)   1389-11(1406-1385)        

RSI 70%/30% 9/14 ngày: 29,46% / 36.41% (bán quá mức)

  • New York tháng 9 và 12/19

101-1.3(103.65-100.55) – 104.7-1.45(107.4-104.35)

RSI 70/30% 9/14 ngày = 36,01% / 42,31% (trung tính thiên bán quá mức)

Tiền tệ: DX/USD 97,73 vs 97,71 — BRLUSD 3,77 vs 3,77 .   

-Giá cách biệt A vs R: tháng 9 vs 9: 39,33 vs 40,19.

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH CHUNG

-Sàn kỳ hạn robusta LDN giao dịch rớt xuống mức sâu nhất (1355) tính từ 19/6 (1356), arabia NY giao dịch và đóng cửa thấp nhất tính từ hơn 1 tháng nay (21/6).

-Tình hình thu hái Brazil cuốn chiếu nhanh nhờ thời tiết thuận lợi.

-Brazil thu hoạch robusta xem như đã xong với ước tính 1,1 triệu tấn (Safras&Mercado).

-Đồng tiền Usd và Brl đi theo hướng bất lợi cho giá cà phê.

-Hai hướng bán, từ Brazil cộng với đầu cơ tài chính, thì giá trên sàn không thể chống cự nổi.

-Nhìn chung, xu hướng tiêu cực còn nặng trên 2 sàn cà phê, nhưng LDN tệ hơn.

Hits: 419