Dự báo tuần từ 13-17/05/2019: Yếu tố kỹ thuật thuận lợi nhưng còn phụ thuộc nhiều vào các tác động từ bên ngoài.

Dự báo tuần từ 13-17/05/2019: Yếu tố kỹ thuật thuận lợi nhưng còn phụ thuộc nhiều vào các tác động từ bên ngoài.

Hình 2 – Đồ thị diễn biến giá cà phê robusta (nguồn: Barchart.com)

Đứng ở vị trí đóng cửa sàn kỳ hạn robusta London cơ sở giao dịch tháng 07/19 là 1.364 (có đỉnh/đáy 1.372/1.327) để xem xét, từ đáy sâu nhất tính từ 9 năm nay 1.267, sàn robusta đang thực hiện một cú đảo hướng và chạm đỉnh lập ngày 10/05 ở 1.372. Nếu không tham chiếu sự can thiệp của yếu tố kinh tế vĩ mô (thương chiến Mỹ-TQ như đã nói trên), ảnh hưởng của đợt đảo hướng hiện thời còn có thể kéo giá London về theo kênh trong vùng 1.380-1.440. Miễn là đừng để mất các chốt hỗ trợ 1.327 và 1.288 (xem hình 2).

Cú tăng nhanh từ đáy 1.267 cần được hiểu là do chỉ số RSI bấy giờ ở mức 14% so với điểm tham chiếu tức đã vào quá sâu trong vùng bán quá mức. Nay chỉ báo RSI đã tăng ngược trở lại tại 42,42% (xem hình 2), tức xa dần điểm tham chiếu 30% của RSI 14 ngày và đang báo rằng lực mua bù đã đủ.

Nhìn chung, đà tăng nhờ cú đảo hướng vẫn còn. Nay yếu tố kỹ thuật tuần này trên sàn robusta London vẫn sẽ chịu chi phối bởi tình hình kinh tế vĩ mô khi vừa qua Mỹ lên tiếng trong những ngày tới tính chuyện áp thuế tiếp cho thêm 300 tỷ Usd hàng nhập khẩu từ TQ còn lại với mức chỉ định ban đầu 25%.

Dựa trên những giả định sàn cà phê đang được các quỹ đầu tư tài chính sử dụng làm nơi trú ẩn, nếu như trong tuần này căng thẳng thương mại Mỹ-TQ vẫn chưa được giải quyết và giá cổ phiếu Mỹ giảm, 2 sàn cà phê có thể vẫn được hưởng lợi do nguồn vốn được đưa về. Nhưng cũng cần lưu ý rằng một khi giá chứng khoán Mỹ ổn định và tăng lại, rủi ro giảm giá trên các sàn cà phê có thể xuất hiện.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 463

quang cao