No Picture
Tin cà phê

27/5/2019 Bình luận kỹ thuật giá cà phê đến 31/5/19

Những thông tin về thời tiết tại Brazil có thể vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến giá cà phê arabica lẫn robusta. Tâm lý lo ngại do thời tiết thất thường hiện nay có thể giúp giá cà phê tránh về chạm các đáy đã lập trước đây. […]

No Picture
Tin cà phê

23/5/2019 Xem bức tranh kinh tế vĩ mô thế giới có thể thấy trước giá nông sản?

Nhìn vào các đồng tiền nội tệ mất giá của những nước sản xuất nông sản, có nên hiểu đó cũng là một yếu tố quan trọng để dự đoán giá nông sản vừa qua và trước mắt chưa thể phục hồi và năm ngoài các yếu tố cung-cầu? […]