27/5/2019 Bình luận kỹ thuật giá cà phê đến 31/5/19

Phát hiện sự kèn cựa giữa yếu tố kỹ thuật và cung cầu.

Hình 2 – Đồ thị diễn biến giá cà phê robusta (nguồn: Barchart.com)

Đứng từ mức đóng cửa ngày 17/05 tại 1.368 để xem xét, giá kỳ hạn robusta vẫn còn đà theo kênh tăng, nằm trong vùng 1.380-1.420. Giá có thể yếu dần khi để mất 1.357, tức điểm gặp bình quân động 20 ngày (hình 2).

Hướng tăng trở nên chắc chắn hơn nếu London vượt đỉnh cũ 1.386 và nhất là 1.399 để lấy sức lên 1.407. Qua khỏi 1.407, đó là dấu hiệu rõ ràng London muốn chọn hướng tăng tiếp (hình 2).

Chỉ báo RSI 14 ngày cho thấy đang ở khu vực trung tính với 48,37% so với tham chiếu 70/30 (hình 2).

Tuy nhiên, xét theo diễn biến giao dịch từ bốn tuần qua, khi tuần trước tăng liệu tuần này lại giảm? Nhất lại là vị thế kinh doanh của các quỹ đầu tư trên sàn này đã mua lại hơn 5.000 hợp đồng để còn 31.159 lô dư bán. Như vậy, sức bán được tăng cường cho tuần này.

Nhìn theo hướng tiêu cực, miễn là London đừng để mất mốc 1.327-1318. Khi xuống khỏi khu vực này, London sẽ chuyển từ thế mạnh sang yếu để có nguy cơ viếng lại 1.292. Nhưng London chỉ rớt vào vùng rơi tự do khi giá xuống dưới 1.267 (hình 2).

Còn nói về điều tích cực, những thông tin về thời tiết tại Brazil có thể vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến giá cà phê arabica lẫn robusta. Tâm lý lo ngại do thời tiết thất thường hiện nay có thể giúp giá cà phê tránh về chạm các đáy đã lập trước đây. Do vậy, rất hợp lý để đoán rằng giá cà phê London tuần này theo cách giao dịch dưới dạng tích luỹ chờ hướng, tăng giảm không nhiều khi về cuối tuần dù trong từng phiên có thể dao động mạnh như đã từng xảy ra từ ngày 07/05 trở lại đây.

Trích NCIF

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 519

quang cao