(21-5-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán trên hai sàn cà phê tăng mạnh

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 15-5-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh dư bán với bán khống mới 7.950 lô lên đến 49.735 lô so với 41.785 lô. Kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng tăng mạnh lượng dư bán từ 3.084 lô lên 10.211 lô, tăng 7.121 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 253