(21-5-2018) Bình luận kỹ thuật giá robusta cho tuần này

Dao động giữa đỉnh và đáy của sàn kỳ hạn robusta London rất hẹp, chỉ 42 Usd khi sàn này cố thoát khỏi khu vực cận hàng rào 1700, là mức tâm lý quan trọng hiện nay.

Đóng cửa cuối tuần trước tại 1762, dưới đỉnh trong tuần chỉ 4 Usd và chưa vượt khỏi các đường bình quân động (BQĐ) 20/50/100 ngày tương ứng với 1769/1765/1770, sàn London tỏ ra chưa thực sự tạo được xung lực tăng. Vì nếu như các quỹ đầu tư tài chính muốn mua, chỉ cần gom một ít hợp đồng nữa là các mức trên đều có thể đạt.

Trong khi đó, sàn arabica New York không thể giúp London vì bản thân nó cũng rất yếu, cộng với các tác động tiêu cực lên giá hàng hóa nói chung và cà phê nói riêng như đã trình bày ở trên (chỉ số USD tăng / BRL mất giá), sàn robusta phải lừng khừng đi quanh các mức “vô thưởng vô phạt” để chờ thời.

Đối với sàn London, vượt qua và đóng cửa trên 1771 Usd mới tính chuyện đi xa hơn. Nhưng để dứt khoát chọn hướng tăng, sàn này phải thoát lên trên mức 1800 với lượng giao dịch cực lớn (xem hình 2).

Tuần qua, London không làm được chuyện ấy (vượt 1771), thì xu hướng tuần này vẫn được cho là yếu về kỹ thuật. Nếu những ngày đầu tuần, vì một lý do gì không đóng cửa qua khỏi 1771, giá sàn này dễ quay về 1700 và thấp hơn thế nữa.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 253