Tin các loại hàng hóa khác

28/7/2020 Giá vàng phi nước đại. Rồi sao nữa?

Khi chỉ cần nghe (nghe thôi) ai đó nói đã có thuốc ngừa Covid-19 công hiệu, hay TT Trump “tuýt” hay Fed nói bóng gió chi đó, đồng Usd lên lại…thì bấy giờ sẽ thấy thiên hạ chạy khỏi sàn vàng.. […]

Tin cà phê

28/7/2020 Giá cà phê arabica tăng, robusta giảm.

Người trên sàn còn lo đợt rét ở các vùng cà phê arabica Brazil (dù chưa biết có xảy ra hay không) vào dịp rằm tới. Tuy nhiên, các yếu tố thời tiết chưa phải là quyết định. DX giảm còn “rét” hơn sương muối (nếu có). […]