(25-6-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Dù giá đóng cửa cuối tuần tăng và đạt 1705 Usd mỗi tấn, mức ấy được cho là thấp. Giá London có lúc xuống đáy 1665 nhưng rồi lại quay lên. Tuy 4 ngày gần…