(9-7-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Dự báo tuần từ 02-07/07/18: Kỹ thuật chỉ rõ đảo chiều tăng là tất yếu

Hình 2

 

Chỉ trong hai ngày cuối tuần trước, mức dao động giá trên sàn London rất mãnh liệt với cách biệt giữa đỉnh và đáy gần 90 Usd/tấn.

Tuy nhiên cũng từ 1610 Usd, là đáy trong tuần lập ngày 06/07, giá London lại bùng phát đảo chiều để đóng cửa đạt 1662.

Xét về kỹ thuật thị trường, thoát đáy 1610  (tức âm 29 Usd so với đóng cửa ngày trước đó) để vượt lên dương 23 Usd khi đóng cửa, nằm cận đỉnh trong ngày 1665, là một cuộc đảo chiều quan trọng, đang làm chuyển hướng giá từ âm sang dương, ít nhất trong vài ngày tới đây.

Nếu như lấy đỉnh 1845 trượt một đường tới đáy 1610, tính theo Fibonacci, điểm phục hồi 38,2% nằm tại 1700. Đây cũng là mức tâm lý quan trọng. Nếu vượt khỏi đó, các mức hồi phục của 50% và 61,8% sẽ ở tại 1728 và 1755.

Như thế, mốc 1700 hiện nay đang trở thành tâm điểm cho giá trên sàn robusta -London. Qua khỏi mức ấy, các kỳ vọng 1730/1755 mới có điều kiện gần thực tế hơn.

Vì sao mức 1700 quan trọng đến vậy? Đóng cửa ở 1662, mức này đang nằm dưới các mức bình quân động quan trọng, đó là tiêu cực. London đang chờ lực mua từ các quỹ đầu tư để đẩy lên. Các nút kỹ thuật sắp tới là 1670/1681/1690/1701 là những nút đan xen giữa mức trung bình trượt và mức kháng cự.

Đảo chiều tăng ngày cuối tuần trước trên London và New York chứng tỏ các nhà đầu tư tài chính đã chấp nhận mua bù để thoát bớt lượng dư bán nay quá phồng to. Trên London, đến ngày 03/07 các nhà đầu tư tài chính đã tăng mạnh dư bán đến 42.454 hợp đồng (10 tấn x hợp đồng). Rất có thể rằng đây là yều tố chính cho cú đảo chiều tăng cuối tuần trước và hy vọng trong những ngày tới trên sàn robusta London.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 326

quang cao