(21-5-2018) Thị trường cà phê vào giai đoạn giá “ăn theo tin thời tiết”.

Bộ phận thống kê và định mức nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil (Conab) ước báo sản lượng cà phê niên vụ 2018-2019 đang thu hoạch của họ có thể đạt đến 58,04 triệu 60kg bao trong đó gồm 44,33 triệu bao arabica và 13,71 triệu bao robusta.

Trước đây, đơn vị này hiếm khi đưa ra con số to như lần này. Nhưng so với nhiều ước báo khác, con số của Conab vẫn còn nhỏ hơn chừng 3-5 triệu bao. Riêng về sản lượng robusta, mới đây cũng đã từng có đơn vị khác của Brazil ước đến trên 18 triệu bao.

Đó là một tin tiêu cực cho giá cà phê thế giới. Cộng với các yếu tố tiền tệ như đã nói phía trên, giá cà phê kỳ hạn khó đường phá rào lên mức cao hơn so với mức hiện nay là 37 triệu đồng mỗi tấn.

Mua bán xuất khẩu không mạnh vì một mặt giá kỳ hạn thấp, giá xuất khẩu tính trên trừ lùi rẻ (-120 Usd/tấn FOB dưới giá niêm yết), sức bán cạnh tranh mạnh của hàng arabica…giá cà phê robusta trong nước khó có đột biến tăng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Brazil đang vào mùa rét và khả năng rủi ro về thời tiết như sương giá tại vùng trồng cà phê Brazil, giá cà phê có thể đổi hướng bấy kỳ lúc nào khi các vùng cà phê Brazil xuất hiện giá lạnh (dù đó có thể là tin giả).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 407

quang cao