(30-8-2017) Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 22-8-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng dư bán mạnh lên 19.012 lô so với tuần trước đó chỉ 4120 lô ngày 15-8. Kỷ lục dư bán sàn này là 42.454 lô trước đó.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm nhẹ vị thế dư mua từ 20.789 lô tuần trước đó nay còn 20.640 lô.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(22-8-2017) Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

(28-8-2017) Thị trường cà phê: Sàn kỳ hạn đầy sóng gió

Hits: 69