(29-8-2017) ) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm

Bộ phận thông tin thuộc bộ nông nghiệp Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê tháng 7-2017 của Việt Nam ước đạt 88.000 tấn so với tháng 6-2017 là 101.000 tấn. Như vậy tổng khối lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam từ 1-2017 đến 7-2017 đại 1,02 triệu tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2016.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(12-7-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Việt Nam 6-2017

(2-8-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê thế giới tăng (ICO)

Hits: 67