(13-9-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Việt Nam lại giảm

thị trường cà phê

Tổng cục Hải quan Việt Nam báo rằng xuất khẩu cà phê của VN trong tháng 8-2017 đạt gần kỳ vọng tại mức 1.583.333 bao (tương đương 95.000 tấn); Việt Nam chủ yếu xuất khẩu loại cà phê robusta. Khối lượng này giảm xấp xỉ 5,7% so với tháng 7-2018 nhưng phù hợp với ước đoán của Tổng cục Hải quan, lý do được cho tại sao giảm là vì tồn kho cuối vụ trong các tháng vừa qua giảm nhanh, nên con số trên tuy nhỏ nhưng không mấy bất ngờ.

Dưới đây là đoạn tin bằng tiếng Anh trích nguyên văn từ trang tin của một nhà môi giới kinh doanh cà phê:

The General Department of Customs in Vietnam have reported that the country’s coffee exports of mostly robusta coffees for the month of August, were near to expectations for the month at a total of 1,583,333 bags.   This volume was approximately 5.7% below that of July exports but in line with an earlier estimate made by their Customs Department, as with stocks from the last crop having sharply declined over the past few months, it was not an unexpected relatively modest number.

QUAN DI SƠN

Xin xem thêm:

(29-8-2017) ) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm

(28-7-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Việt Nam

 

 

Hits: 53

quang cao