(29-3-2018) Giá robusta giảm nhẹ dù arabica muốn thả

Thứ Sáu 30-3 hai sàn kỳ hạn London và New York nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh, trước đại lễ Phục Sinh của người theo Ki-tô-giáo. Thứ Hai 2-4 London nghỉ bù lễ Phục Sinh, New York mở cửa trễ (18:30g)