Xuất khẩu cà phê Uganda tăng mạnh

(24-06-2017) Xuất khẩu cà phê của Uganda tháng 5-2017 tăng 122.509 bao hay 42,84% so với cùng kỳ năm 2016 với lượng 408.545 bao hay 24.513 tấn. Lũy kế xuất khẩu trong 8 tháng đầu…