(28-7-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết xuất khẩu cà phê tháng 7-2017 của Việt Nam đạt 106.000 tấn nâng tổng khối lượng xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2017 đạt 937.000 tấn, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu cà phê tháng 6 được điều chỉnh tăng lên 122.000 tấn so với mức ước tính 109.000 tấn ở lần trước. Lũy kế xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm được điều chỉnh tăng lên 831.000 tấn so với mức 817.000 tấn theo ước tính lần trước.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 50