(12-7-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Việt Nam 6-2017

Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 6-2017 đạt 122.177 tấn, giảm 23% so với cùng kỳ 2016 (158.050 tấn). Nửa năm đầu 2017 ước xuất khẩu đạt 830.884 tấn, giảm 15% so cùng kỳ 2016, Tổng cục thống kê cho biết.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 62

quang cao