12/7/2017 Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước mở cửa

Diễn biến giá hôm qua 11-7-2017:

London:          2072-28 (2119-2069)

New York:     126.90-1.70 (129.50-125.80)

London mất mốc 2104 (bình quân động 200 ngày) là tiêu cực. Xu hướng trước mắt còn yếu. Giá dễ quay về 2001-2050 nếu như mất 2064. Tình hình xấu chỉ được hóa giải khi London đóng cửa trên 2104.

New York từ chối hẳn mức 131.30 để về chơi khu vực thấp. Đã chạm 126 hôm qua thì sàn này không ngại chạm 123 cts/lb.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 33

quang cao