(3-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá robusta

thị trường cà phê

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 2-10-2017:

London:

2007+39 (2009-1960)

1977+33 (1979-1930)

New York:

127.20-0.85 (128.00-125.30)

130.75-0.90 (131.60-128.90)

Hai sàn cà phê có giá nghịch chiều, London tăng mạnh New York phục hồi nhưng vẫn âm khi đóng cửa. Các nước xuất khẩu lặng như tờ trên sàn London.

LONDON (Cơ sở tháng 1-2018):

Về kỹ thuật hôm qua bung mạnh sau đợt bán mạnh cuối tuần trước. Sàn London tỏ ra muốn phục hồi. Giá đóng cửa 1977 (tháng 1-2018) chỉ dưới mức đỉnh 2$ trong khi đó đáy nằm tận dưới xa 1930. Đó là dấu hiệu đảo chiều. Từ đây, hình như London muốn lấy đà đi lên. Giá tháng 1-2018 có khả năng được đà vượt 2000 và không khéo muốn lên đỉnh tuần trước 2038.

KHUYNH HƯỚNG: TRUNG TÍNH ĐẾN TÍCH CỰC.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(02-10-2017)  Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica phiên đầu niên vụ 2017/18

(2-10-2017) Bình luận kỹ thuật giá kỳ hạn robusta phiên đầu niên vụ 17/18

 

 

Hits: 68