(22-4-2018) Đoán giá cà phê nội địa tuần này (đến 28-4-18)

nguyễn quang bình

Giá cà phê nguyên liệu tại các tỉnh Tây nguyên đầu tuần này vẫn đứng các mức 36,5 triệu đồng và giá cà phê xuất khẩu loại 2, tối đa 5% đen vỡ chừng 37,2 triệu đồng mỗi tấn. Như vậy, có cao hơn tuần trước đó chừng từ 0,2-0,4 triệu đồng mỗi tấn.

Thị trường chứng kiến rất rõ khi giá cà phê nội địa về quanh mức 36 triệu đồng, lực bán ra không mạnh. Điều này cũng sẽ có liên đới với chốt giá bán hàng giao kho trong tuần này: nếu vì lý do gì đó mà các nhà xuất khẩu chốt quanh mức tương đương 36 triệu đồng mỗi tấn, họ sẽ chuyển từ tháng 05 sang tháng 07/18 để tìm cơ hội tốt hơn về sau.

Do phải bận rộn với các tính toán chốt bán hàng đã giao, tuần này có thể là một tuần không nhộn nhịp với bán xuất khẩu. Nếu giá London xuống gần chạm 36 triệu, nhiều nhà đầu tư hàng thực hay nhà xuất khẩu sẽ mua “chờ thời”.

Chính vì thế, đứng trước sức ép chốt giá tháng 05/18, giá nội địa khó lòng xuống sâu mà chỉ từ 36 triệu. Cũng vì sức ép chốt bán, giá đỉnh của thị trường nội địa khó vượt 37,5 triệu đồng mỗi tấn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 247