(23-4-2018) Bình luận kỹ thuật giá robusta London tuần đến 28-4-18

Đặc điểm của tuần này kết thúc vào ngày 28/04 là thời hạn cuối cùng cho các nhà xuất khẩu tại các nước sản xuất chốt giá bán cơ sở tháng 05/18. Có thể thấy trước rằng sức ép chốt giá tháng 05/18 để vào tháng giao ngay (spot month) còn nặng nề. Ước đoán của thị trường cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu còn phải chốt thoát khỏi tháng 05/18 chừng 50.000 tấn, thậm chí con số này có thể cao hơn. Nếu cứ lấy bình quân mỗi ngày phải chốt 10.000 tấn, giá tháng 05/17 trên sàn kỳ hạn London khó có đường tăng mạnh do chịu chi phối mạnh bởi lực chốt bán ấy.

Xét về kỹ thuật, tuần qua London chỉ hoạt động trong khung hẹp giữa đỉnh và đáy là 1737-1685. Giá vẫn chưa chọn hướng được vì vẫn còn bị khống chế trong khung lớn hơn là 1794-1671. Bao lâu bức khỏi hai chốt của hai đầu đỉnh và đáy ấy, London mới có hướng rõ ràng (xem hình trên).

Tuần này cũng khá “hoàn cảnh” với áp lực chốt bán mang tính thời vụ. Nói vậy để thấy rằng giá kỳ hạn London đã nhiều lần thử thách theo hướng thấp nhưng rồi vẫn bung lên, ngay như tuần trước từ 1685 lại lên 1937.

Đóng cửa cuối tuần trước tại 1722 Usd/tấn cơ sở tháng 05/18 là yếu về kỹ thuật vì nằm dưới các mức bình quân động 20/50/100 và 200 ngày (xem hình trên). Với áp lực chốt bán hàng giao kho trong tuần, không ai dám đoán giá sẽ tăng mạnh. Nhưng nói giảm nhiều, điều ấy vẫn chưa chắc vì đã bao lần từ các mức thấp 1671/1674/1685 lại tăng lên.

Trong khi đó, khi thoát được áp lực chốt tháng 05/18, ta sẽ có một tháng 07/18 đang trong tình trạng “vắt giá” tức giá tháng này cao hơn hai tháng tiếp theo là 09 và 11/2018 (1759 so với 1739).

Nên vẫn còn nhiều hy vọng cho giá London kể từ ngày 30/04 trở đi khi áp lực chốt bán tháng 05/18 giảm bớt.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 378

quang cao