No Picture
Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 02-07/09/2019: Khó khăn còn chồng chất.

Nghiên cứu Thị trường của Adroit (Mỹ) ước tiêu thụ cà phê đặc sản thế giới năm 2018 đã lên đến 16,23 triệu bao tương đương với 10% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu. Tài liệu này cũng ước trong vòng 6 năm tới, lượng cà phê đặc sản được sử dụng trên toàn cầu sẽ tăng lên 24,41 triệu bao. […]