Cảm nhận thị trường

28/07/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Bạn hãy vứt bỏ tâm lý sương giá gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên hàng trăm ngàn héc-ta cà phê Brazil đi vì sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng nhận định giá của bạn sau này. Giá có tăng là nhờ các yếu tố khác mà tôi sẽ phân tích đầy đủ hơn trong bài “Giá cà phê trổ trời mà lên” trên Tạp Chí Kinh Tế Sài Gòn bản in ra ngày mai 29/07/2021 và mời các bạn tìm đọc (tại bản in số 31-2021. […]

Cảm nhận thị trường

27/07/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Nhớ có những năm nghe tin sương giá, bà con tưởng giá lên nhiều và lâu, vay ngân hàng mua trữ cà phê. Nhưng khi đánh giá lại, chẳng ảnh hưởng mấy. Và ngay tại nước ta, nhiều người mua giá 35-40 ngàn đồng/kg đến khi nghe rét không ảnh hưởng mấy, giá xuống rào rào, đành ôm giá ấy cho đến xuống 4,5 ngàn đồng/kg, có một vài người chịu không nỗi ôm giá ấy nhảy xuống cả tuyền đài. […]