No Picture
Tin cà phê

13/12/2019 Thị trường cà phê: Hai sàn tăng đều

Dù cấu trúc vắt trên sàn LD đã biến từ 2 ngày qua, chưa ai biết được sẽ xuất hiện lại. Ngày hết quyền chốt giá các lô treo bán 1/20 (vị thế mua) gần kề 24/12, xem ra giảm áp lực nhiều. Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]