Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 21-26/12/2020: Đừng để sức ép bán mạnh xảy ra.

Bối cảnh thị trường Diễn biến thị trường cà phê tuần 14-18/12/2020: Giá hai sàn đều tăng. Càng về cuối năm 2020, chỉ số giá trị đồng Usd (DXY) càng giảm. Tuần qua, DXY chạy […]

No Picture
Tin cà phê

13/12/2019 Thị trường cà phê: Hai sàn tăng đều

Dù cấu trúc vắt trên sàn LD đã biến từ 2 ngày qua, chưa ai biết được sẽ xuất hiện lại. Ngày hết quyền chốt giá các lô treo bán 1/20 (vị thế mua) gần kề 24/12, xem ra giảm áp lực nhiều. Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]