2/6/2020 Sản lượng cà phê Brazil 2020/2021 đạt kỷ lục: USDA

Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Sao Paulo (ATO) dự báo ​​sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2020/21 (từ tháng 7 năm nay đến tháng 6 năm sau) đạt mức kỷ lục 67,9 triệu bao (bao = 60 kg), tăng của 8,6 triệu bao so với vụ mùa trước (59,3 triệu bao).

Sản lượng Arabica được dự báo là 47,8 triệu bao, tăng 17% so với mùa vụ trước. Điều kiện thời tiết tốt tại hầu hết các vùng cà phê Brazil tạo điều kiện cho cây và trái phát triển tốt nhờ vậy Brazil được mùa. Ngoài ra, phần lớn các vùng trồng cà phê đều vào năm được của chu kỳ được/mất hai năm một lần.

Hầu hết vụ thu hoạch cà phê Arabica sẽ bắt đầu vào tháng 5 / tháng 6. Chất lượng của vụ mùa dự báo tốt hơn năm trước, kích cỡ hạt lớn hơn.

Sản lượng Robusta dự kiến ​​sẽ lên tới 20,1 triệu bao, tăng 1,8 triệu bao so với 2019/20. Các bang sản xuất robusta trọng điểm có lượng mưa dồi dào, cộng với cải thiện giống cây trồng. Vụ thu hoạch Robusta đã bắt đầu vào tháng 3 / tháng 4 tại các vùng trọng điểm.

Hiệp hội Nông nghiệp Brazil (CNA), đại diện cho các nhà sản xuất nông nghiệp toan quốc Brazil đã cảnh báo chính phủ Brazil sẽ có những trở ngại về lao động và vận chuyển do đại dịch COVID-19, các nhà sản xuất cà phê có thể phải đối mặt với những thách thức như thuê vận tải, lao động, máy móc thu hoạch do  các thành phố và tiểu bang hạn chế đi lại do dịch bệnh Covid-19. CNA nói rằng giãm cách xã hội và phong tỏa trên diện rộng đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất nông nghiệp như trái cây, rau, sữa và hoa.

Một số quốc gia sản xuất cà phê đã thực hiện các biện pháp để hướng dẫn nông dân về cách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Bang Minas Gerais, đại diện cho 50% tổng sản lượng cà phê của Brazil, đã phát hành một cuốn sách nhỏ hướng dẫn cách tránh phơi nhiễm virus corona trong vụ thu hoạch.

Rondonia, bang sản xuất Robusta lớn thứ hai, đã tuyên bố tình trạng thảm họa công cộng thông qua Nghị định số 24.887 ngày 20 tháng 3 năm 2020. Do đó, Ban thư ký Nông nghiệp Rondonia đã đưa ra một số khuyến nghị để hướng dẫn người trồng cà phê về cách tiến hành trong quá trình thu hoạch, sấy khô, vận chuyển và buôn bán cà phê nhân.

Người của USDA đã thực hiện các chuyến đi thực địa đến các vùng sản xuất cà phê lớn để đánh giá vụ mùa 2020. Các chuyến đi được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020 đến các bang Espirito Santo, Minas Gerais, Parana và Sao Paulo để quan sát quá trình sinh trưởng cây cà phê, hoa và hình thành trái. Còn các thông tin cho các bang còn lại (ngoài các bang đã nêu) được lấy từ các nguồn tin của chính phủ, bộ nông nghiệp, hiệp hội sản xuất, hợp tác xã và thương nhân.

Vào tháng 1 năm 2020, Chính phủ Brazil (GOB), thông qua Bộ Nông nghiệp đã công bố cuộc khảo sát đầu tiên và dự báo ​​sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2020/21. Họ dự báo sản lượng trong khoảng từ 57,15 đến 62,01 triệu bao 60 kg, tăng 7,84 đến 12,7 triệu bao so với 2019/20 (49,31 triệu bao – 34,30 và 15,01 triệu bao cà phê Arabica và Robusta, tương ứng). CONAB dự báo sản lượng Arabica từ 43,2 đến 45,98 triệu bao, và Robusta ước tính từ 13,95 đến 16,04 triệu bao. CONAB đã phải hoãn công bố kết quả lần khảo sát cà phê thứ hai cho vụ mùa năm 2020 đến ngày 18 tháng 6 do đại dịch COVID-19.

Theo International Communicaffe 1/6/2020

Hits: 141