Thế giới phân rẽ mạnh sau cuộc họp G7

Những lo lắng của lãnh đạo 6 nước trong nhóm G7 trước phiên họp tại Sicily, Italia đã phần nào hiện hình khi cuộc gặp gỡ của họ vừa chấm dứt. Tổng thống Hoa Kỳ…