Vị thế kinh doanh của các nhà đầu cơ tuần trước: tăng bán

(ttcp 30-5-2017) Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 23-5-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng vị thế dư bán thêm 2.818 lô để lên 25.986 lô so với ngày 23-5 là 13.168 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm lượng dư mua hàng giấy từ 20.789 lô ngày 16-5 xuống còn 18.894 lô (-1.895 lô).

PHẠM KỲ ANH

Hits: 41