(24-5-2017) Sản lượng cà phê Indonesia 2018 tăng – USDA

Indonesia là nước sản xuất cả robusta và arabica nhưng robusta là chính. Sản lượng đứng thứ tư toàn cầu sau Brazil, Việt Nam và Colombia. Mùa chính của niên vụ 2017/18 đang ra (chu kỳ từ tháng Tư năm trước đến tháng Ba năm sau). Sản lượng ước chừng 10,9 triệu bao, USDA nhận định. Như vậy tăng 300.000 bao nhưng vẫn thấp hơn so với 2015/16 bấy giờ đến 12,1 triệu bao cà phê. Chuyên gia USDA cho rằng sản lượng robusta giảm do mưa nhiều nhưng bù lại vùng thấp lại rất được mùa, nên bù lại phần nào mất mùa tại các vùng cao.

So với các ước báo sản lượng khác, Marex là 10,5 triệu bao, Rabobank 11,6 triệu bao.

Ước báo lượng xuất khẩu của USDA đối với Indonesia là 7,2 triệu bao trong niên vụ 2017/18, tăng 100.000 bao so với năm trước. Nguyên năm nay xuất khẩu trong các tháng 1 và 2 tăng 25% so với cùng kỳ 2016, đó là cơ sở để ước khối lượng xuất khẩu niên vụ 2017/18 tăng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 19

quang cao