Tin cà phê

25/9/2019 Giá cà phê chưa chọn hướng đi rõ ràng

Đến hôm nay, chưa có hãng khí tượng nào thông báo sắp tới Brazil có lượng mưa dồi dào. Nếu lượng mưa lớn, giá chao đảo. Nếu đến tuần thứ hai hay ba của tháng 10/19 Brazil không mưa, giá New York mới chịu ảnh hưởng. Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]