Ước đoán sản lượng và tồn kho của USDA: tin hay không tùy bạn.

(22-6-2017) Tin trên thị trường đang xào xáo về tính toán tồn kho cà phê thế giới của niên vụ 2017/18 do Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra. Tính toán cho rằng tồn kho năm sau sẽ về mức thấp nhất tính tư sáu năm trở lại đây. Thậm chí có khả năng lượng tồn kho ấy nhỏ trong vòng vài năm kế tiếp tại các nước xuất khẩu lớn. Lý do: người ta tính nhu cầu tiêu thụ các năm sau cao hơn.

Tính gì thì tính, đấy chẳn qua đều là ước báo, ước đoán. Cho nên chỉ lấy dòng tin làm cơ sở tính toán riêng cho bạn chứ đừng cho con số là có thực. Vì sao? Bạn có biết được năm sau bạn uống 3 ly hay 7 ly?

Thế thì USDA nói gì? Họ cho rằng tồn kho cà phê cuối kỳ niên vụ 2017/18 tức 30-9-2018 của toàn cầu ước chỉ 34 triệu bao, giảm 1,1 triệu bao so với cuối niên vụ này (30-9-2017 – cũng chỉ là đoán thôi!). Nếu lời đoán ấy là đúng thì đấy là mức thấp nhất tính từ niên vụ 2011/12.

Trong khi đó, USDA cho rằng mức tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tăng 1,1 triệu bao, lên mức cao kỷ lục là 157,5 triệu bao. USDA cũng cho rằng niên vụ 2017/18 châu Âu cần 44,8 triệu bao cà phê để uống.

Tuy nhiên, sản lượng cà phê toàn cầu chỉ tăng nhẹ lên 159,3 triệu bao, do sản lượng robusta Brazil phục hồi.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 31

quang cao