Tồn kho cà phê tại Liên minh châu Âu (EU) tăng

(22-6-2017) Báo cáo tồn kho cà phê tại Liên minh châu Âu (EU) của Hiệp hội Cà phê châu Âu (European Coffee Federation – ECF) mới nhất cho biết rằng tính đến cuối tháng 3-2017, lượng cà phê đếm được tại các kho cảng EU là 11.060.317 bao (60 kg x bao), tăng 284.733 bao tức 2,64% so với cùng kỳ năm 2016.

Lượng tồn kho trên chỉ tính trong các kho cảng mà không tính cà phê đã nằm tại các điểm rang xay, trên đường đi…Nếu như mỗi tuần ước vùng tiêu thụ này tiêu tốn hết 1 triệu bao, cứ nhân thêm 4 tuần, ta sẽ có chừng tất cả 15 triệu bao cà phê, tương ứng với 15 tuần sử dụng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 821 Trackback / Pingback

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày

Comments are closed.