(6-6-2018) Giá cà phê: tại sao bên được bên mất?

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London             

1747+2 (1750-1733)                       1733+1 (1731-1722)

New York:                  

119.45-2.05 (121.15-119.15)           121.75-2.00 (123.30-121.45)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R là 40.49 cts/lb (-)  – USDX 93.90 (-)    – BRLUSD 3.81 (+)

Giá arabica New York giảm mạnh do các tác động:

  • Giá trị đồng BRL giảm mạnh, 1 USD ăn 3,81 BRL.
  • Tin sương giá mờ nhạt
  • Các thông số kỹ thuật trên sàn cà phê NY cho thấy tiêu cực, đặc biệt khi không giữ được 122.40. Nếu còn nằm trên 122.40, các quỹ đầu cơ còn yên lòng giữ lại lượng dư mua; mất nó đi, họ lại phải bán khống tiếp vì thừa sức bán do lượng dư bán đã giảm nhiều trong những tuần trước.
  • Mất mốc 119.70 để đóng cửa 119.45, chỉ trên đáy trong phiên “một lóng tay” là 119.15, nên khả năng sàn này còn yếu và xuống nữa.

Giá robusta London đứng vững trong thế khá yếu do New York yếu. Hoạt động của London hôm qua không có gì “ghê gớm” dù New York khá sôi động:

  • Thường ở quanh mức này, các nước sản xuất chủ động không bán ra. Trong khi đó đầu cơ đang tập trung bán New York, London trở thành “nhà vắng chủ”, dao động trong phiên chỉ 17 Usd (1750-1733) là quá hẹp, ít mua ít bán.
  • Ảnh hưởng của đồng BRL không nhiều do Việt Nam cầm chịch London.
  • Khi bán NY, các quỹ đầu cơ tính đường cân bằng vốn. Nếu bán luôn cả London, khó cân đối luồng vốn trên sàn sau này. Như vậy, đây là trò chơi tài chính chứ không phải cung cầu, xin lưu ý chuyện ấy.
  • Giá cách biệt giữa 2 sàn xuống từ 42.37 cts/lb để hôm nay còn 40.49, chứng tỏ arabica rẻ hơn và robusta mắc hơn.

Qua diễn biến và những tác động từ bên ngoài, ta thấy London đang vật lộn để tăng: nếu giá lên cao, các quỹ đầu cơ và các nước sản xuất chốt bán, giá xuống sâu các nước sản xuất ngừng bán và đầu cơ tài chính không xuất tiền mua.

Vậy cho nên thị trường London yên ắng.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 533