thị trường cà phê
Phân tích kỹ thuật

(6-3-2018) Bình luận kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1755+4 (1759-1739)                                1782+4 (1784-1767) New York:                   121.10-1.10 (121.65-119.95)                   123.35-1.05 (123.95-122.20) Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng […]