Nhận định giá cà phê thế giới từ 11-16/06/2018

Kỹ thuật là như thế, thực tế hiện nay có nhiều yếu tố như tiền tệ và luồng vốn chưa ủng hộ giá tăng. Chỉ còn một chút mảy may thời tiết Brazil mới e tạo lực xoay chiều. Nhưng tuần tới chưa mấy ai tin thời tiết sẽ giúp giá cà phê.

(6-3-2018) Bình luận kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1755+4 (1759-1739)                                1782+4 (1784-1767) New York:                   121.10-1.10 (121.65-119.95)                   123.35-1.05 (123.95-122.20) Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng…