Phân tích dự báo cà phê

24/2/2020 Giá cà phê đi hướng nào đây?

Một cú đảo hướng giá nhẹ từ đáy đôi 1.274 cơ sở London tháng 5/2020 xuất hiện cuối tuần trước. Nhìn từ góc độ này về kỹ thuật, có chút tích cực cho sàn robusta. […]

No Picture
Phân tích kỹ thuật

Nhận định giá cà phê thế giới từ 17-22/02/2020: Ló dạng một số yếu tố tích cực

Mỗi tuần 1 nhận định thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình trên trang TRUNG TÂM DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA (BỘ KH-ĐT). […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 10-14/02/2020: Khó tìm được hướng tăng

Diễn biến thị trường cà phê tuần từ 03-08/02/2020: Dù ở vùng thấp, giá vẫn mất. Hình 1 A. Bối cảnh thị trường Thị trường hàng hóa thương phẩm gồm tất cả các nhóm hàng […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 03-07/02/2020: Còn những ngày giao dịch với biên độ dao động mạnh phía trước

Mỗi tuần một nhận định về thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình đăng trên trang TRUNG TÂM DỰ BÁO KINH TẾ&XÃ HỘI QUỐC GIA (BỘ KH&ĐT). […]