(26-7-2017) Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước mở cửa

Dự kiến sàn kỳ hạn robusta mở cửa chiều nay dương nhẹ, song các yếu tố kỹ thuật trước mắt khá khó khăn để giữ London nằm trên mức 100/200 ngày bình quân động. Chạm 2090, London sẽ có khuynh hướng giảm. Giai đoạn trước mắt khó cho London tăng vượt khỏi 2160 để tăng mạnh. Khung dao động 2074-2156 nhưng nếu đóng cửa dưới, tình hình giá robusta xấu hơn.

New York muốn tăng, phải bằng mọi giá vượt khỏi 134. Nếu có lúc nào trong phiên hôm nay chạm 129.35, khả năng sẽ về thử 127. Miễn đừng đóng cửa mức 126, sẽ có nhiều chuyện xấu.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 32