(26-7-2017) Thị trường cà phê: Liệu giá London sẽ có bất ngờ?

Giá kỳ hạn cà phê phiên giao dịch hôm qua thêm một ngày chiu áp lực giảm. Giá kỳ hạn London có khi xuống 2090$ nhưng rồi đóng cửa dừng tại mức 2100$, đúng ngưỡng tâm lý quan trọng, nằm ngay trên mức 2098 là mức bình quân động 100 ngày.

Giá arabica New York chịu áp lực lớn hơn khi thị trường biết tuần trước đầu cơ mua thanh lý “quá hớp”. Hai ngày đầu tuần đang nói cho người tham gia thị trường rằng đầu cơ trên sàn này vẫn chưa hết ý định bán khống hàng giấy tiếp.

Giá New York đóng cửa âm 1.95 cts/lb chốt tại 130.60 cts/lb. Về kỹ thuật, trước mắt còn tiêu cực. Giá London đang chống cự với mức quanh 100/200 ngày bình quân động. Nhưng tháng 7/2017 gần hết, Brazil sắp qua khỏi thêm một mùa đông lạnh, liệu cấu trúc vắt giá như thế nào, hiện nay là 68$ giữa tháng 7/17 với 3/18?

Một khi sương tan, lạnh hết, tháng 7 xong, giá London bất ngờ sụp có thể là một khả năng cần tính tới nhất là lúc đầu cơ đang cố mua lại New York, cần tiền từ sàn London chuyển sang.

Cooxupe ước nhịp độ thu hái mùa mới ở Brazil đạt 67% so với 59% năm ngoái tính vào ngày 22-7.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 42